Legislatie

  Legi, H.G. 

 • Legea 64-2008 actualizata – privind functionarea în conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil
 • HG 1340-2001 actualizata – privind organizarea şi funcţionarea ISCIR
 • Ordinul Nr.130/2011 – pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea  RSVTI
 • Ordinul Nr.165/2011 – pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR

Prescriptii tehnice  IR :                        

 • PT R1-2010  – Masini de ridicat
 • PT R2-2010 – Ascensoare
 • PT R3-2010 –  Elemente/dispozitive de legare/prindere şi elemente de tracţiune a sarcinii
 • PT R8-2010 – Scări şi trotuare rulante

Prescriptii tehnice IMSP :

 • PT A1-2010 – Aparate de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos
 • PT C1-2010   – Cazane de abur si apa fierbinte
 • PT C2-2010   – Arzatoare cu combustibili gazosi si lichizi
 • PT C4-2010 –  Recipiente metalice stabile sub presiune.
 • PT C6-2010  – Conducte metalice sub presiune, pentru fluide
 • PT C7-2010 –  Dispozitive de siguranta
 • PT C8-2010 – Instalatii de distributie gaze petroliere lichefiate
 • PT C9-2010 –  Cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune
 • PT C10-2010 – Conducte de abur si conducte de apa fierbinte sub presiune
 • PT C11-2010 – Sisteme de automatizare aferente centralelor termice si instalatii de ardere aferente cazanelor

Prescriptii tehnice CR :

 • PT CR1-2013 – tarife pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi,  la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de ISCIR
 • PT CR4-2009 – autorizarea persoanelor juridice în vederea efectuarii de activitati în domeniul ISCIR
 • PT CR6-2010 – autorizarea personalului si a persoanelor juridice care efectueaza examinri nedistructive prin laboratoarele proprii
 • PT CR7-2010 – aprobarea procedurilor de sudare pentru otel, aluminiu, PE HD
 • PT CR8-2009 – Autorizarea personalului de deservire şi acceptarea personalului auxiliar de deservire
 • PT CR9-2010 – Autorizarea sudorilor
                

            Prescriptiile vechi, din editia 2003, le puteti descarca de aici