ISCIR-CNCIR

Informatii despre /si de la ISCIR, CNCIR, ASPIR, ASCIR

––––––––––––––––––––––––––––––––-

ASPIR, in  urma intalnirii din data de 25.06.2016, de la Busteni, a emis urmatorul Comunicat:
Poti downloada Comunicatul ASPIR de aici: Comunicat

––––––––––––––––––––––––––––––––-

Camera deputatilor, in  sedinta din 06.04.2016, a adoptat Legea de aprobare a OUG
care prelungeste monopolul CNCIR, pana la data  de 1 august 2018
Poti citi Legea aici: LEGE

––––––––––––––––––––––––––––––––-

Ministerul Industriilor, a publicat, in data de 26 februarie,  pe pagina Transparenta Decizionala, urmatoarea propunere de OUG. Timp de 10 zile se pot face propuneri de modificare:

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată şi de modificare şi completare a unor acte normative În prezent Anexa 2 din cadrul Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, conţine echipamente şi instalaţii cu grad de risc diferit care face dificilă emiterea unor prescripţii tehnice care să confere un grad de siguranţă suficient, Continuare

––––––––––––––––––––––––––––––––

Asociația profesională a specialiștilor din domeniul echipamentelor sub presiune și instalațiilor de ridicat – ASPIR

C O M U N I C A T

În vederea constituirii comisiilor tehnice de lucru în domeniul echipamentelor sub presiune și al instalațiilor de ridicat, sunt necesare a fi îndeplinite următoarele condiții:

-Persoanele desemnate de către agenții economici autorizați ISCIR pentru a face parte din comisiile tehnice de lucru trebuie:
-să aibă o autorizație/ atestat valabil eliberat de către ISCIR;
-să fie membrii ASPIR;
-să cunoască legislația tehnică în vigoare (tematica este afișată
pe site-ul www.iscir.ro; – Examinare atestare PTS –
Tematică);
-să aibă o adresă de e-mail pentru comunicare.

-Agenții economici care trimit membrii ASPIR în comisii trebuie:
-să aibă o autorizație valabilă eliberată de către ISCIR;
-să nu aibă autorizația ISCIR anulată/ suspendată;
-să aibă abonament la Revista BIT (Buletinul Informativ Tehnic
al Instalațiilor sub Presiune și de Ridicat).

ISCIR împreună cu ASPIR și alți reprezentanți desemnați ai unor instituții, vor lucra la elaborarea noilor prescripții tehnice. Detalii pe site-ul www.iscir.ro și www.aspir.org.ro.
Termenul maxim de înscriere în comisii este de 31 iulie 2014.

     Președinte,
Mihailescu Radu

––––––––––––––––––––––––––––––––-

ISCIR a publicat pe pagina www.iscir.ro, in data de 20.03.2014, la sectiunea comunicate, un COMUNICAT privind modificarea și completarea Legii nr. 64-2008, republicată, cu noul Cod penal. Poti citi comunicatul aici: COMUNICAT privind modificarea și completarea Legii nr. 64-2008, republicată, cu noul Cod penal
––––––––––––––––––––––––––––––––-

ISCIR a publicat pe pagina www.iscir.ro, in data de 09.11.2013, la sectiunea comunicate, un comunicat privind atestarea PTS si autorizarea Operatorilor CND. Poti citi comunicatul aici: Comunicat privind atestarea PTS si autorizarea operatorilor CND

–––––––––––––––––––––––––––––––––

ISCIR a publicat pe pagina www.iscir.ro, in data de 04.11.2013, la sectiunea comunicate, un comunicat privind asigurarea regimului chimic al cazanelor. Poti citi comunicatul aici: Comunicat privind asigurarea regimului chimic al cazanelor

––––––––––––––––––––––––––––––––-

ISCIR a publicat pe pagina www.iscir.ro, in data de 03.11.2013, un comunicat privind modificarea parametrilor maximali ai instalatiilor/echipamentelor, in urma efectuarii verificarilor in functionare… ( a expertizelor).

Poti citi comunicatul aici: Comunicat privind modificarea parametrilor 

––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

ISCIR a publicat pe pagina proprie www.iscir.ro, la sectiunea Comunicate, un nou comunicat privind Tarifarea prelungirii atestatelor TPS.

Poti citi comunicatul aici: Comunicat TPS

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

In Monitorul Oficial, Partea I nr. 490 din 02.08.2013, a fost publicat urmatorul ORDIN:

Ordinul nr. 225/2013
pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI, aprobată prin Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 130/2011.
În vigoare de la 02.08.2013
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 490 din 02.08.2013.

Ordinul il puteti citi aici: Ordinul nr. 225/2013

––––––––––––––––––––––––––––––––

ISCIR a publicat, in 29.07.2013, pe pagina proprie www.iscir.ro, la sectiunea Comunicate:  Comunicat privind prelungirea valabilității atestatelor PTS . Continutul comunicatului il puteti vedea aici:  Prelungirea valabilitatii atestatelor PTS…

––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ISCIR a publicat, in 27.06.2013, pe pagina proprie www.iscir.ro, la sectiunea Comunicate,  comunicatul privind Achitarea in numerar a tarifelor ISCIR din data de 01.07.2013. Rezumatul comunicatului: ISCIR nu mai accepta plati in numerar, efectuate la casierii sau inspectori. Continutul comunicatului il puteti vedea aici:  Achitarea in numerar …

––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ISCIR a publicat in zilele de 17 si 25 iunie 2013 trei comunicate privind anularea unor certificate. Puteti consulta comunicatele aici: Comunicate  privind anularea…

––––––––––––––––––––––––––––––––––-

CNCIR, a publicat pe pagina www.cncir.eu, o serie de Hotarari ale AGA, situatia financiara pentru anul 2012, rapoarte de audit. Aceste documente le puteti consulta aici: Comunicate CNCIR

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

ISCIR a publicat, in 21.06.2013, pe pagina proprie www.iscir.ro, la sectiunea Comunicate, Ordinul Nr. 146 din 21.06.2013 prin care se reglementeaza tarifele percepute de inspectorii ISCIR pentru acceptarea Programelor si Rapoartelor de investigatii/examinari cu caracter tehnic. Continutul Ordinului il puteti vedea aici: Ordinul Nr. 146 din 21.06.2013

––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ISCIR a publicat, prin Ministerul Economiei, in Monitorul Oficial, Partea I,  354– 14 iunie 2013 Prescriptia Tehnica CR1-2013:

Tarife pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

Continutul Prescriptiei tehnice, il puteti vedea aici: http://www.madis.ro/blog/legislatie/

–––––––––––––––––––––––––––-

Pe pagina ISCIR, a apărut, în data de 29.05.2013, următorul comunicat :

Comunicat privind controalele efectuate la SKID-uri

 Vezi comunicatul in format PDF :  AICI

–––––––––––––––––––––––––––-

Pe pagina ISCIR, a apărut, în data de 27.05.2013, următorul comunicat :

Comunicat privind examinarea în vederea atestării ca RVT

 Vezi comunicatul in format PDF :  AICI

–––––––––––––––––––––––––––-

Pe pagina ISCIR, a apărut, în data de 21.03.2013, următorul comunicat :

Comunicat privind autorizarea în domeniul examinărilor nedistructive

 ISCIR informează :  Autorizarea/prelungirea valabilității autorizațiilor personalului care efectuează examinări nedistructive:

– solicitarea şi documentaţia tehnică se depun astfel:

 •  solicitările din raza de activitate a IT ISCIR Bucureşti și IT ISCIR Braşov se depun la ISCIR;
 • celelalte solicitări se depun la IT ISCIR, cu respectarea arondării stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, cu modificările și completările ulterioare;

Pentru a citi comunicatul intreg, da click aici: COMUNICAT

–––––––––––––––––––––––––––-

Pe pagina ISCIR, a aparut, in data de 18.02.2013, urmatorul comunicat :

Comunicat cu privire la retragerea certificarii de catre SC ISCIR-CERT SRL

 ISCIR informeazã : Comunicat cu privire la retragerea certificarii pentru produsul Cazan mural de încălzire centrală cu dublu servici tip BIT M 20/ES și WEX 22/S, produs de SC METALICA SA, de catre SC ISCIR-CERT SRL

Pentru a citi comunicatul intreg, da click aici: COMUNICAT

––––––––––––––––––––––––––––

Pe pagina ISCIR, a aparut, in data de 18.02.2013, urmatorul comunicat :

Comunicat privind participarea ISCIR la întâlnirea organizată de AFPR

 ISCIR informeazã : În perioada 07÷08 martie 2013 ISCIR participă la întâlnirea de lucru, organizată de către “Asociația Formatorilor Privați din România” la Olănești.

Pentru a citi comunicatul intreg, da click aici: COMUNICAT

––––––––––––––––––––––––––––

Pe pagina ISCIR, a aparut, in data de 14.02.2013, urmatorul comunicat :

Comunicat in atentia organismelor de certificare, producătorilor si proiectanţilor.

 ISCIR informeazã toate societã.ile interesate de domeniul echipamentelor acoperite de Directivele: Pressure Equipment 97/23/EC – Echipamente sub presiune, Appliances burning gaseous fuels 2009/142/EC – Aparate consumatoare de combustibili gazo.i, Cableway installations designed to carry persons 2000/9/EC – Instalatii de transport pe cablu pentru persoane, sã participe la consultarea europeanã.

Pentru a citi comunicatul intreg, da click aici: COMUNICAT

––––––––––––––––––––––––––––

Pe pagina ISCIR, a aparut, in data de 06.02.2013, urmatorul comunicat :

Comunicat privind asistarea de către operatorii RSVTI la investigații/examinări cu caracter tehnic.

Pentru a il citi, da click aici: COMUNICAT

––––––––––––––––––––––––––––

Pe pagina ISCIR, a aparut, in data de 06.02.2013, urmatorul comunicat :

Comunicat privind efectuarea verificărilor tehnice la platforme ridicătoare

Pentru a il citi, da click aici: COMUNICAT

––––––––––––––––––––––––––––––-

Pe pagina ISCIR, au aparut, in data de 16 si 17 01.2013, doua comunicate privind anularea Certificatelor de calitate a unor produse de productie China-Taiwan. Vedeti comunicatele aici: Comunicate ISCIR

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pe pagina web a ISCIR, a aparut la rubrica Transparenta Decizionala, in data de 10.01.2012 urmatoarea propunere de Ordin al Inspectorului de STAT Sef , privind îmbunãtãţirea securitãţii ascensoarelor de persoane existente :

Click aici: Reglementari si masuri pentru siguranta ascensoarelor

––––––––––––––––––––––––––––-

Datorita schimbarilor politice si a discutiilor privind impartirea posturilor din ministere, intre mebri coalitiei de la putere, asteptatul CR2-2012, care va fi, de fapt CR2-2013, mai are de asteptat prin sertarele ministerului.  Foarte posibil sa nu apara pana la sfarsitul primului trimestru.

–––––––––––––––––––––––––––––

– CNCIR poate pierde monopolul pe piata romaneasca, pana la sfarsitul anului.

– ISCIR central intentioneaza in scurt timp sa direcționeze depunerea Programelor de expertiza, catre ISCIR-IT. Se va mentine depunerea la ISCIR ul central doar a programelor de expertizari pentru instalatiile de capacitate mare (aprox. 20% din total)

–––––––––––––––––––––––––––––

Declaratie PDF Imprimare Email
Conducerea ISCIR, reunita la Sibiu, luand act de ultimele evenimente ce au marcat imaginea institutiei, declara urmatoarele:

 • Dorim sa refacem imaginea institutiei prin implementarea unei noi mentalitati de abordare a problemelor de catre angajati.
 • Dorim sa redeschidem  un canal real de comunicare cu beneficiarii nostri.
 • Dorim sa dispara imaginea unei institutii in care se poate „cumpara conceptul de siguranta”.
 • Dorim sa construim prescriptii tehnice care sa reprezinte in mod real repere de stabilitate tehnica si cerinte europene.
 • Dorim dialog constructiv si nu monolog.
 • Dorim reducerea taxelor parafiscale.
 • Dorim reducerea birocratiei prin simplificarea documentelor solicitate si cresterea perioadelor de valabilitate a autorizatiilor.
 • Dorim intarirea activitatilor de reglementare si reprezentare.

Dorim o ROMANIE mai buna !

Conducerea ISCIR

09.07.2012

    

Se schimba sediul ISCIR

La vizita de ieri de la ISCIR, am aflat ca se pregateste revenirea, atat a ISCIR central cat si a ISCIR IT, in vechiul sediu din zona Cotroceni. La actuala adresa din str. Promoroaca, va damane doar CNCIR-ul. Schimbarea este prevazuta pentru luna august

Noutate din partea ISCIR:

Noul Inspector de Stat Sef al ISCIR este dl. Marian Raducanu , fost la Director dezvoltare la CNCIR, fost Inspector Sef adjunct la ISCIR, inainte de infiintarea CNCIR.

=>Dl. Raducanu a pregatit deja doua modificari in Ordinul 130/2011 si la Ordinul 265/2011.  Acum sunt in discutie publica si vor intra in vigoare doar dupa publicarea lor in Monitorul Oficial. Vedeti aici propunerile de modificare:

 1. Propunere modificare Ordin 130/2011
 2. Propunere modificare Ordin 165/2011

Noutate de la ISCIR:

RSVTI-stii au voie sa efectueze verificari tehnice in utilizare si sa intocmeasca PV , pentru instalatiile precizate mai jos, în vederea admiterii funcționării si  în continuare:

Verificările tehnice periodice în vederea admiterii funcționării și în continuare se efectuează de către RSVTI pentru:

Domeniul IR

1) macarale cu sarcina nominală Sn < 1 t şi macaralele acționate manual;
2) stivuitoare autopropulsate şi translatoarele stivuitoare acționate manual;
3) elevatoare pentru vehicule acționate manual;
4) platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi.

Pe domeniul IMSP:

 1. Vase de expansiune cu PxV<10.000 bar x l
 2. Hidrofoare cu PxV<6.000 bar x l

–––––––––––––––––––––––-

Comunicat ISCIR – Verificari RSVTI

–––––––––––––––––––––––

-Dl. Marian Raducanu este noul Inspetor de stat Sef al ISCIR.

16 răspunsuri la ISCIR-CNCIR

 1. Adrian T. spune:

  Buna ziua domnilor !
  Ce trebuie sa fac sa autorizez o macara turn [ automacara] -model Cattaneo de 3 t ?
  Ca documente am urmatoarele :
  1. Declaratie de conformitate CE;
  2. Decalaratie pentru fundatia macaralei [ beton rutier bcr 3,5 de 20 cm ] ;
  3. Proces verbal probe de casa

  Ce imi mai trebuie pentru a putea lucra cu aceasta macara ?
  Cu respect,
  Adrian T.

 2. Adrian spune:

  Salut Adrian,
  Sa le luam pe rand:
  Pentru autorizarea macaralei turn de catre CNCIR, ai nevoie de:
  – Declaratia de conformitate, pe care o ai deja
  – Cartea macaralei. Poate fi o traducere a cartii italiene, (se accepta traducere neautorizata) sau daca nu ai cartea originala, cartea poate fi facuta de catre o societate autorizata, dupa tipicul ISCIR. De multe ori e mai ieftina aceasta varianta, decat sa traduci cartea originala la un traducator.
  -Proiect de montaj, vizat de RADTP.
  Pentru proiectul de montaj ai nevoie de: o plansa cu amplasarea macaralei in santier, o plansa cu o vedere laterala sau frontala a cladirii langa care va functiona, (sa rezulte inaltimea cladirii si a macaralei, cu spatiul de siguranta), o copie dupa studiul geo, un buletin de priza de pamant.
  -Documentatia finala de montaj, intocmita de firma autorizata care a facut montajul.
  Cuprinde: PV de montaj, PV de probe de casa si reglare limitatori, Declaratie de conformitate pentru montaj.
  -Macaragiu autorizat. (Numarul carnetului se trece in PV de autorizare)
  – Contract de intretinere a macaralei, incheiat cu societate autorizata ISCIR.
  -RSVTI propriu sau contract de RSVTI. (inregistrat la ISCIR)

  Dupa ce ai toate acestea, depui la CNCIR -ul de care apartii cererea de autorizare la punerea in functiune si vei primi o adresa cu data propusa pentru autorizare.
  Ce ar mai fi de zis: – in unele zone CNCIR-ul solicita ca Proiectul de montaj sa fie avizat de ISCIR, in alte zone nu.
  -Daca macaraua turn este mai veche de 8 ani , ai nevoie si de o expertiza tehnica, adica de Verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic, pentru stabilirea duratei de viata remanenta.
  Am scris toate astea din experienta proprie, nu am mai verificat in prescriptie, dar cred ca nu am omis ceva.

 3. Adrian T. spune:

  RSVTI propriu ?
  Daca firma este din Timisoara iar macaraua este montata in Loc.Slatina – judetul Olt ? Ce fac ? Nu-mi permite costurile sa tin un RSVTI din Timisoara intr-o alta locatie [ costul cu hotelul + diurna,etc.].. pot face un contract de colaborare cu un RSVTI-ist de pe aici [ cu 2/ore pe zi ] …cum procedez , daca aveti timp poate ma ajutati cu un raspuns ….
  P.S.
  Va multumesc frumos pentru promptitudinea cu care dati dovada !
  Cu respect,
  Adrian T.

  • Adrian spune:

   Chiar daca ai RSVTI-st propriu inregistrat la ISCIR Timisoara, acesta nu are voie sa se mai inregistreze la o alta Inspectie Teritoriala ISCIR (Craiova).
   Solutia este Contract cu firma autorizata sau angajare cu 2 ore/zi. Varianta contractului este mai ieftina si mai simpla.

 4. Adrian T. spune:

  Vreau sa va intreb si eu cum este corect si din punct de vedere legal , sa procedeze o firma autorizata la Iscir-IT pe instalatii de ridicat [ stivuitoare ] care aduce intr-o alta locatie , niste stivuitoare , are personal autorizat [ stivuitoristi ] este autorizata ISCIR pentru intretinere si reparatii .Mentionez ca aceasta firma este subcontract la o alta firma care are nevoie de aceste echipamente la constructia unei fabrici.
  1. Trebuie sa aiba responsabil RSVTI , in noua locatie chiar si pentru 2[doua] stivuitoare ?
  2. Personalul autorizat ISCIR , nu are atasat la autorizatiile vechi , noul talon de vize anuale conf. cu CR8-2009 , Autorizatiile sunt din anul 2007 , mai sunt valabile ?
  3. Echipamentele de ridicat [ stivuitoarele ] mai trebuie inregistrate sau luate in evidenta la inspectia teritoriala , avand in vedere ca ele au fost autorizate in alt judet [ de ex. Timisoara] .
  Va multumesc pentru intelegere !
  Cu respect,
  Adrian T.

 5. Adrian spune:

  Salut Adrian,
  1. Trebuie alt RSVTI, doar daca noua locatie este in raza teritoriala a altei Inspectii teritoriale ISCIR. Vezi pe situl http://www.iscir.ro harta cu zonele acoperite de inspectiile teritoriale, iar daca locatia cu cele doua stivuitoare este in alta zona, ai nevoie de alt RSVTI, daca nu, nu.
  2. Conform CR8 autorizatiile nu mai sunt valabile: Autorizarea personalului de deservire a Instalatiilor/echipamentelor si acceptarea personalului auxiliar de deservire” care intra sub incidenta ISCIR, incepand cu anul 2012, autorizatiile pentru manevranti stivuitoare (STIVUITORISTI) eliberate inainte de anul 2009 nu mai sunt valabile, decat insotite de un talon pentru vize anuale, eliberat de ISCIR IT.
  3. Daca stivuitoarele vor lucra permanent in noua locatie, trebuie solicitata inregistrarea la IT-ul din zona in care lucreaza in prezent. Oricum la scadenta CNCIR-ul (care are baza de date luata de la ISCIR) va trimite o adresa la firma din Timisoara ca urmeaza sa faca VTP.

 6. Valentin Cristudor spune:

  Buna ziua, am rugamintea sa-mi spuneti unde trebuie sa ma interesez pentru obtinerea autorizatiei / atestat de buldozerist – excavatorist, eventual , cat dureaza un astfel de curs. Va multumesc , cu respect.

 7. Adrian spune:

  Din punct de vedere al ISCIR nu aveti nici o obligatie, meseria de buldozerist/excavatorist nu intra sub incidenta ISCIR.

 8. Badea Dan spune:

  Buna ziua a-si dori sa-mi spunetim si mie va rog, vreau sa deschid o firma de montaj si mentenanta centrale termice ce imi trebuie ca sa ma autorizez de la iscir si ce cursuri cate autorizarii imi trebuiesc pentru firma aparate, scule etc . Va multumesc
  P.S. si era sa uit si costurile lor cursurilor etc

  • Adrian spune:

   Pentru autorizare citeste PT A1-1010, acolo gasesti conditiile de autorizare. Un curs de RSL costa in jur de 800-1000 lei iar tarifele pentru autorizarea societatii sunt in CR1-2011. Succes

  • Cristian spune:

   Draga Dan, Prietenul nostru Adrian este de data asta cam laconic, dar daca mai ai rabdare, ar putea fi avizata PT CR 12 – 2012 ( postata pe site-ul ISCIR ,pentru dezbaterea publica in data de 17.08.2012) , insa poate in 2013. In cazul fericit, al intrarii ei in vigoare ar fi mai simplu chiar si pentru PFA. Dar noi, fiind in Romania si deci in U.E. ar fi nevoie sa urmezi sugestia lui Adrian si sa studiezi PT A1 -2010 si eventual PT C9 -2010.

   Cu stima , Cristian.

 9. Adrian spune:

  Cristian, cu faptul ca am fost laconic, ai dreptate, am scris pe graba. Referitor la CR2-2012, (nu CR12, cred ca din graba ai scris) nu il poate ajuta pe Dan, deoarece se refera la expertizari, nu la montaj si mentenanta, iar pentru expertizari, conditia de vechime in domeniul ISCIR este destul de restrictiva.

 10. Ce conditii trebuiesc indeplinite pentru formator expert?

  multumesc!
  radulescu florea /giurgiu-tel 0722433322

 11. Adrian spune:

  Salut Florea,
  Am cautat prin Ordine si Prescriptii si nu am gasit nimic clar. Asa ca am pus mana pe telefon si am sunat un inspector din cadrul ISCIR. Mi-a spus, ca pentru a fi formator expert, trebuie sa ai minim 2 ani vechime ca Inspector in cadrul ISCIR. Deci doar cei din Sistem pot sa devina formatori experti.

 12. Nicolaie spune:

  Buna ziua
  Doresc sa aflu si poate ma ajuta cineva -adresa unei societati autorizate in vederea sustineri cursului pentru reautorizare RTS -PREFER din zona Moldovei dar si judetele apropiate Bacaului , ultima data am sustinut cursul la Roman -dar am ratacit numarul de telefon
  Nicolaie -0723533622
  Va multumesc

 13. Adrian spune:

  Apropape sigur, daca intrebi la ISCIR IT din zona ta, te vor indruma catre firmele autorizate sa tina cursuri in zona.

  ––––––––––––––––––––––––
  Am oprit postarea intrebarilor pe aceasta pagina.
  Folositi pagina Intrebari-Raspunsuri

Comentariile sunt închise.